Zaštita pri radu sa motornim alatima

Bezbednost pri rukovanju motornim testerama je broj 1.

Rizik od ozbiljnih povreda koje mogu nastati prilikom njihove upotrebe je velik. Motorna testera je moćan alat koji zahteva pažljivo i odgovorno rukovanje.

Statistike pokazuju da svake godine veliki broj ljudi doživi povrede usled nepravilne upotrebe motornih testera, što naglašava potrebu za strogim pridržavanjem sigurnosnih procedura.

Priprema za rad

Izbor prave motornе testere

Izbor odgovarajuće motornе testere zavisi od vrste posla koji treba obaviti, kao i od iskustva i snage korisnika. Za manje poslove poput orezivanja grana dovoljna je lakša i manja testera, dok za teže poslove kao što je sečenje većih stabala potrebna je jača i veća testera. Važno je odabrati testera koja je ergonomski dizajnirana kako bi se smanjio umor i povećala efikasnost rada.

Neke od kvalitetnih motornih testera su:

Inspekcija testere i radnog okruženja

Pre svake upotrebe motornе testere, neophodno je izvršiti detaljnu inspekciju kako bi se osiguralo da je alat u ispravnom stanju. Proverite oštrinu lanca, ispravnost kočnice lanca, nivo ulja za podmazivanje, kao i sve šrafove i spojeve. Takođe, pregledajte radno okruženje i uklonite sve prepreke koje bi mogle ometati siguran rad ili izazvati povrede.

Osnovne mere opreza

Pre početka rada sa motornom testerom, obavezno obucite odgovarajuću zaštitnu opremu. Uvek držite testera čvrsto dvema rukama i postarajte se da imate stabilan stav. Nikada ne koristite testera iznad visine ramena i uvek budite svesni potencijalnog povratnog udara. Takođe, važno je raditi u dobro osvetljenom prostoru i izbegavati rad u lošim vremenskim uslovima kao što su kiša ili jak vetar.

Lična zaštitna oprema

Zaštitna oprema igra ključnu ulogu u izbegavanju povreda prilikom rada sa motornim testerama.

Sigurnosna kaciga

Sigurnosna kaciga je neophodna za zaštitu glave od padajućih predmeta, kao što su grane, ili od udaraca prilikom padova. Preporučuje se upotreba kacige sa visokom vidljivošću i sa kaišem za bradu kako bi se osiguralo da ostane na mestu tokom rada. Kaciga bi trebalo redovno da se proverava na znake oštećenja i da se menja svakih nekoliko godina ili odmah ako dođe do udarca.

Zaštita za sluh

Motorna testera proizvodi visok nivo buke koji može dovesti do oštećenja sluha. Stoga je važno koristiti zaštitu za uši, poput slušalica ili čepića za uši. Slušalice bi trebalo da budu udobne za nošenje tokom dužeg vremenskog perioda i da pružaju dovoljnu zaštitu od buke.

Zaštita za oči

Zaštita za oči je ključna da bi se sprečilo da strugotine, prašina ili drugi leteći predmeti uđu u oči. Preporučuju se sigurnosne naočare ili viziri koji su otporni na udarce i koji pružaju UV zaštitu. Naočare bi trebalo da budu dobro prilagođene i da ne magle tokom rada.

Sigurnosne pantalone

Sigurnosne pantalone su dizajnirane da zaštite noge od povreda prilikom slučajnog dodira sa lancom testere. One su napravljene od materijala koji se prilikom kontakta sa lancom raspada i zaustavlja lanac, čime se sprečavaju duboke posekotine. Važno je da pantalone budu dovoljno duge da pokrivaju vrhove cipela ili čizama radi potpune zaštite.

Sigurnosna obuća

Sigurnosna obuća, poput čizama sa čeličnim kapama, pruža zaštitu stopalima od padajućih predmeta, oštrih grana ili drugih opasnosti na terenu. Obuća bi trebalo da bude vodootporna i udobna za nošenje tokom dužih perioda rada.

bezbedno korišćenje motorne testere

Bezbedno rukovanje motornom testerom

Pravilan položaj tela i držanje testere

Bezbedno rukovanje motornom testerom počinje pravilnim držanjem i stajanjem. Uvek stojte čvrsto na zemlji, sa nogama postavljenim u širini ramena kako biste imali stabilan oslonac.

Držite testera čvrsto obema rukama, sa levom rukom na prednjoj ručki i desnom rukom na zadnjoj. Laktovi bi trebalo da budu blago savijeni, a ramena opuštena. Prilikom rada, telo treba da bude okrenuto prema testeri, ali nikada nemojte stavljati bilo koji deo tela u liniju sa lancom testere.

Tehnike rezanja i prevencija povratnog udara

Povratni udar se dešava kada vrh lanca testere udari u nešto čvrsto, što može izazvati naglo i nekontrolisano odbacivanje testere prema korisniku. Da biste smanjili rizik od povratnog udara, koristite tehniku rezanja koja uključuje blago naginjanje testere ka napred i korišćenje donjeg dela lanca za rezanje. Izbegavajte rezanje sa vrhom vodilice i uvek budite svesni položaja vrha testere. Takođe, uvek koristite kočnicu lanca kada testera nije u upotrebi.

Održavanje optimalne udaljenosti od testere

Tokom rada sa motornom testerom, važno je održavati sigurnu udaljenost između tela i testere. Nikada ne dozvolite da se testera približi vašem telu ili odeći. Uvek koristite produžne ručke ili trake ako je potrebno raditi na većim visinama, kako biste smanjili potrebu za dosegom i održali sigurnu udaljenost.

Održavanje motornih testera

Redovno čišćenje i oštrjenje lanca

Redovno održavanje lanca je ključno za bezbedno i efikasno rezanje. Lanac bi trebalo redovno čistiti od smole i drugih nečistoća, a oštriti kada postane tup.

Provera i zamena potrošnih delova

Pored lanca, redovno proveravajte i druge delove testere kao što su vodilica, kočnica lanca, filteri za vazduh i gorivo, kao i svećice. Zamenite sve delove koji pokazuju znakove trošenja ili oštećenja kako biste osigurali siguran i efikasan rad testere.

Pročitajte naš detaljan vodič o održavanju i servisiranju motornih testera.

Hitne situacije i prva pomoć

Postupanje u slučaju povreda

U slučaju povrede prilikom rada sa motornom testerom, važno je brzo i pravilno reagovati. Odmah zaustavite testera i procenite povredu. Ako je povreda ozbiljna, potražite medicinsku pomoć što pre. U slučaju manjih povreda, očistite ranu i nanesite sterilni zavoj ili flaster.

Oprema za prvu pomoć i njena upotreba

Uvek imajte pri ruci opremu za prvu pomoć kada radite sa motornom testerom. Oprema bi trebalo da sadrži sterilne zavoje, flastere, antiseptik, makaze, pincetu i rukavice za jednokratnu upotrebu. Redovno proveravajte i dopunjavajte opremu za prvu pomoć kako biste osigurali da su svi potrebni materijali dostupni u slučaju potrebe.

Ponovno naglašavanje važnosti bezbednosti pri rukovanju motornim testerama je od suštinskog značaja za sprečavanje povreda i održavanje efikasnosti u radu. Odgovorno rukovanje, pravilno korišćenje zaštitne opreme, redovno održavanje testere i adekvatna priprema za hitne situacije ključni su elementi u očuvanju sigurnosti prilikom rada sa ovim moćnim alatom. Poziv na odgovorno rukovanje motornim testerama podrazumeva kontinuirano obrazovanje i poštovanje svih sigurnosnih protokola, čime se osigurava bezbedno okruženje za sve korisnike.

lična zaštita za korišćenje motorne testere